پرداخت آنلاین به صندوق انجمن گلستانه

جهت واریز مبلغ به صندوق انجمن گلستانه، لطفاً نام و توضیحات مورد نظر و مبلغ (به تومان) را به دقت وارد نمایید