انجمن گفتگوی گلستانه

اگر اين نخستين بازديد شماست نام نويسي کنيد ، چرا نام نويسي ؟

 • استفاده از فايل هاي پيوست به صورت نامحدود
 • بحث و گفتگو در رابطه با موضوعات انجمن
 • دسترسي به بخش هاي ويژه مخصوص کاربران سايت
 • شرکت در مسابقات با جوایز ویژه
 • ورود به حساب کاربري


  موارد ديگر را ببين


  بازيابي اطلاعات کاربري شما از طريق دکمه هاي زير قابل انجام خواهد بود

  نام نويسي فراموشي گذرواژه فراموشي گذرنامه

  شکلک ها

  توضیح

  شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

  شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

  فهرست شکلک ها

  آنچه که نوشته می شود
  نمایش نتیجه گرافیکی
  مفهوم
  • عمومی
  • :236:
   236
   236
  • :479:
   41
   41
  • :429:
   65
   65
  • :440:
   21
   21
  • :445:
   32
   32
  • :87:
   87
   87
  • :51:
   51
   51
  • :231:
   231
   231
  • :116:
   116
   116
  • :146:
   146
   146
  • :92:
   92
   92
  • :403:
   63
   63
  • :94:
   94
   94
  • :215:
   215
   215
  • :240:
   240
   240
  • :srry:
   srry
   srry
  • :478:
   2
   2
  • :235:
   235
   235
  • :16:
   16
   16
  • :217:
   217
   217
  • :69:
   69
   69
  • :458:
   15
   15
  • :438:
   10
   10
  • :468:
   53
   53
  • :(shy):
   (shy)
   (shy)
  • :(cool):
   (cool)
   (cool)
  • :427:
   102
   102
  • :221:
   221
   221
  • :202:
   202
   202
  • :234:
   234
   234
  • :225:
   225
   225
  • :sarang:
   sarsng
   sarsng
  • :224:
   224
   224
  • :Sarang_6:
   :Sarang_6:
   :Sarang_6:
  • :123:
   123
   123
  • :182:
   182
   182
  • :Sarang_2:
   :Sarang_2:
   :Sarang_2:
  • :wink:
   sarang wink
   sarang wink
  • :187:
   187
   187
  • :40:
   40
   40
  • :459:
   24
   24
  • :Sarang_4:
   :Sarang_4:
   :Sarang_4:
  • :400:
   204
   204
  • :448:
   68
   68
  • :Sarang_1:
   :Sarang_1:
   :Sarang_1:
  • :103:
   103
   103
  • :229:
   229
   229
  • :sarang2:
   sarang2
   sarang2
  • :406:
   5
   5
  • :104:
   104
   104
  • :450:
   45
   45
  • :162:
   162
   162
  • :Sarang_3:
   :Sarang_3:
   :Sarang_3:
  • :214:
   214
   214
  • :156:
   156
   156
  • :401:
   23
   23
  • :85:
   85
   85
  • :196:
   196
   196
  • :173:
   173
   173
  • :232:
   232
   232
  • :223:
   223
   223
  • :208:
   208
   208
  • :132:
   132
   132
  • :205:
   205
   205
  • :194:
   194
   194
  • :192:
   192
   192
  • :32:
   32
   32
  • :135:
   135
   135
  • :20:
   20
   20
  • :199:
   199
   199
  • :206:
   206
   206
  • :189:
   189
   189
  • :35:
   35
   35
  • :203:
   203
   203
  • :183:
   183
   183
  • :237:
   237
   237
  • :88:
   88
   88
  • :66:
   66
   66
  • :176:
   176
   176
  • :46:
   46
   46
  • :61:
   61
   61
  • :73:
   73
   73
  • :111:
   111
   111
  • :241:
   humm1
   humm1
  • :38:
   38
   38
  • :190:
   190
   190
  • :13:
   13
   13
  • :115:
   dava1
   dava1
  • :230:
   230
   230
  • :195:
   195
   195
  • :165:
   165
   165
  • :201:
   dava2
   dava2
  • :70:
   70
   70
  • :108:
   108
   108
  • :212:
   212
   212
  • :129:
   dava3
   dava3
  • :27:
   27
   27
  • :12:
   12
   12
  • :148:
   148
   148
  • :75:
   75
   75
  • :131:
   131
   131
  • :185:
   185
   185
  • :98:
   98
   98
  • :127:
   dava5
   dava5
  • :100:
   100
   100
  • :174:
   174
   174
  • :118:
   118
   118
  • :154:
   154
   154
  • :81:
   81
   81
  • :210:
   210
   210
  • :168:
   168
   168
  • :96:
   96
   96
  • :91:
   91
   91
  • :170:
   170
   170
  • :228:
   228
   228
  • :82:
   82
   82
  • :25:
   25
   25
  • :200:
   200
   200
  • :109:
   109
   109
  • :121:
   121
   121
  • :36:
   36
   36
  • :95:
   95
   95
  • :55:
   55
   55
  • :167:
   167
   167
  • :160:
   160
   160
  • :106:
   106
   106
  • :89:
   89
   89
  • :140:
   140
   140
  • :227:
   227
   227
  • :84:
   84
   84
  • :37:
   37
   37
  • :105:
   105
   105
  • :193:
   193
   193
  • :207:
   207
   207
  • :76:
   76
   76
  • :142:
   142
   142
  • :65:
   65
   65
  • :62:
   62
   62
  • :130:
   130
   130
  • :404:
   28
   28
  • :197:
   197
   197
  • :7:
   7
   7
  • :158:
   158
   158
  • :161:
   161
   161
  • :63:
   63
   63
  • :355:
   355
   355
  • :149:
   149
   149
  • :60:
   60
   60
  • :172:
   172
   172
  • :119:
   119
   119
  • :242:
   :242:
   :242:
  • :523:
   :523:
   :523:
  • :53:
   53
   53
  • :407:
   9
   9
  • :412:
   16
   16
  • :414:
   109
   109
  • :416:
   115
   115
  • :417:
   35
   35
  • :418:
   30
   30
  • :420:
   18
   18
  • :421:
   20
   20
  • :423:
   38
   38
  • :424:
   31
   31
  • :425:
   11
   11
  • :428:
   26
   26
  • :430:
   44
   44
  • :432:
   14
   14
  • :433:
   78
   78
  • :434:
   67
   67
  • :435:
   12
   12
  • :437:
   33
   33
  • :442:
   37
   37
  • :444:
   3
   3
  • :447:
   107
   107
  • :449:
   7
   7
  • :451:
   47
   47
  • :452:
   106
   106
  • :453:
   19
   19
  • :454:
   42
   42
  • :455:
   22
   22
  • :456:
   114
   114
  • :457:
   77
   77
  • :461:
   103
   103
  • :462:
   29
   29
  • :463:
   40
   40
  • :464:
   48
   48
  • :467:
   36
   36
  • :469:
   69
   69
  • :470:
   62
   62
  • :471:
   1
   1
  • :472:
   56
   56
  • :473:
   105
   105
  • :474:
   64
   64
  • :475:
   76
   76
  • :476:
   46
   46
  • :477:
   66
   66
  • :480:
   25
   25
  • :481:
   112
   112
  • :482:
   6
   6
  • :483:
   17
   17
  • :484:
   75
   75
  • :485:
   57
   57
  • :486:
   72
   72
  • :487:
   13
   13
  • :488:
   39
   39
  • :489:
   61
   61
  • :490:
   43
   43
  • :491:
   8
   8
  • :492:
   79
   79
  • :493:
   74
   74
  • :494:
   71
   71
  • :495:
   34
   34
  • :496:
   4
   4
  • :497:
   108
   108
  • :43:
   43
   43
  • :226:
   226
   226
  • :77:
   77
   77
  • :128:
   128
   128
  • :151:
   151
   151
  • :353:
   353
   353
  • :354:
   354
   354
  • :198:
   198
   198
  • :23:
   23
   23
  • :shy:
   Shy
   Shy
  • :at:
   At
   At
  • :angel:
   Angel
   Angel
  • :@
   Angry
   Angry
  • :blush:
   Blush
   Blush
  • :s
   Confused
   Confused
  • :dodgy:
   Dodgy
   Dodgy
  • :exclamation:
   Exclamation
   Exclamation
  • :heart:
   Heart
   Heart
  • :huh:
   Huh
   Huh
  • :idea:
   Idea
   Idea
  • :sleepy:
   Sleepy
   Sleepy
  • :-/
   Undecided
   Undecided
  • :(Q):
   (Q)
   (Q)
  • :(pig):
   (pig)
   (pig)
  • :(heart):
   (heart)
   (heart)
  • :(TV):
   (TV)
   (TV)
  • :(console):
   (console)
   (console)
  • :(sad):
   (sad)
   (sad)
  • :(inlove):
   (inlove)
   (inlove)
  • :(laugh):
   (laugh)
   (laugh)
  • :(flower):
   (flower)
   (flower)
  • :(not_sure):
   (not_sure)
   (not_sure)
  • :(cat):
   (cat)
   (cat)
  • :(V):
   (V)
   (V)
  • :(sick):
   (sick)
   (sick)
  • :(devil):
   (devil)
   (devil)
  • :(light_bulb):
   (light_bulb)
   (light_bulb)
  • :(music):
   (music)
   (music)
  • :(phone):
   (phone)
   (phone)
  • :(chick):
   (chick)
   (chick)
  • :(purple_heart):
   (purple_heart)
   (purple_heart)
  • :(monkey):
   (monkey)
   (monkey)
  • :(time):
   (time)
   (time)
  • :(scream):
   (scream)
   (scream)
  • :(dog):
   (dog)
   (dog)
  • :(confused):
   (confused)
   (confused)
  • :(sun):
   (sun)
   (sun)
  • :(coffee):
   (coffee)
   (coffee)
  • :(bicycle):
   (bicycle)
   (bicycle)
  • :(run):
   (run)
   (run)
  • :(popcorn):
   (popcorn)
   (popcorn)
  • :(cigarette):
   (cigarette)
   (cigarette)
  • :(yummi):
   (yummi)
   (yummi)
  • :(cards):
   (cards)
   (cards)
  • :(koala):
   (koala)
   (koala)
  • :(cupcake):
   (cupcake)
   (cupcake)
  • :(moa):
   (moa)
   (moa)
  • :(teeth):
   (teeth)
   (teeth)
  • :(panda):
   (panda)
   (panda)
  • :(clap):
   (clap)
   (clap)
  • :(angry):
   (angry)
   (angry)
  • :(skull):
   (skull)
   (skull)
  • :(sleeping):
   (sleeping)
   (sleeping)
  • :(nerd):
   (nerd)
   (nerd)
  • :(pizza):
   (pizza)
   (pizza)
  • :(kangaroo):
   (kangaroo)
   (kangaroo)
  • :(fire):
   (fire)
   (fire)
  • :(cry):
   (cry)
   (cry)
  • :(happy):
   (happy)
   (happy)
  • :(crazy):
   (crazy)
   (crazy)
  • :(wink):
   (wink)
   (wink)
  • :(kiss):
   (kiss)
   (kiss)
  • :(ice_cream):
   (ice_cream)
   (ice_cream)
  • :(sheep):
   (sheep)
   (sheep)
  • :(depressed):
   (depressed)
   (depressed)
  • :(heart_break):
   (heart_break)
   (heart_break)
  • :(christmas_tree):
   (christmas_tree)
   (christmas_tree)
  • :(airplane):
   (airplane)
   (airplane)
  • :(surprised):
   (surprised)
   (surprised)
  • :(basketball):
   (basketball)
   (basketball)
  • :(money):
   (money)
   (money)
  • :(baseball):
   (baseball)
   (baseball)
  • :(smiley):
   (smiley)
   (smiley)
  • :(beer):
   (beer)
   (beer)
  • :(mad):
   (mad)
   (mad)
  • :(ladybug):
   (ladybug)
   (ladybug)
  • :(rain):
   (rain)
   (rain)
  • :(relax):
   (relax)
   (relax)
  • :(zzz):
   (zzz)
   (zzz)
  • :(soda):
   (soda)
   (soda)
  • :(car):
   (car)
   (car)
  • :(football):
   (football)
   (football)
  • :(cloud):
   (cloud)
   (cloud)
  • :(soccer):
   (soccer)
   (soccer)
  • :(angel):
   (angel)
   (angel)
  • :(tape):
   (tape)
   (tape)
  • :(facepalm):
   (facepalm)
   (facepalm)
  • :(poo):
   (poo)
   (poo)
  • :(burger):
   (burger)
   (burger)
  • :dollar:
   Dollar
   Dollar
  • :(moon):
   (moon)
   (moon)
  • :(wine):
   (wine)
   (wine)
  • :(unlike):
   (unlike)
   (unlike)
  • :(tongue):
   (tongue)
   (tongue)
  • :(flirt):
   (flirt)
   (flirt)
  • :(like):
   (like)
   (like)
  • :)
   Smile
   Smile
  • :(
   Sad
   Sad
  • :confused:
   Confused
   Confused
  • :mad:
   Mad
   Mad
  • :p
   Tongue
   Tongue
  • ;)
   Wink
   Wink
  • :D
   Big Grin
   Big Grin
  • :o
   Embarrassment
   Embarrassment
  • :rolleyes:
   Rolleyes
   Rolleyes
  • :cool:
   Cool
   Cool
  • :eek:
   EEK!
   EEK!

  انجمن گفتگوی گلستانه در تلاش است بهترین ها را برای شما به ارمغان بیاورد

  طراحی و انتشار قالب توسط : ویکی وی بی | تبدیل سیستم: M!lad