انجمن گفتگوی گلستانه
گلستان ۲۴

اگر اين نخستين بازديد شماست نام نويسي کنيد ، چرا نام نويسي ؟

 • استفاده از فايل هاي پيوست به صورت نامحدود
 • بحث و گفتگو در رابطه با موضوعات انجمن
 • دسترسي به بخش هاي ويژه مخصوص کاربران سايت
 • شرکت در مسابقات با جوایز ویژه
 • ورود به حساب کاربري


  موارد ديگر را ببين


  بازيابي اطلاعات کاربري شما از طريق دکمه هاي زير قابل انجام خواهد بود

  نام نويسي فراموشي گذرواژه فراموشي گذرنامه

  کد BB Code

  توضیح

  BB code is a set of tags based on the HTML language that you may already be familiar with. They allow you to add formatting to your messages in the same way as HTML does, but have a simpler syntax and will never break the layout of the pages you are viewing. The ability to use BB code is set on a forum-by-forum basis by the administrator, so you should check the forum rules when you post a new message.

  Below is a list of the BB code tags you can use to format your messages.

  لیست کد vB

  1. تو پُر / به صورت کَج Italic / Underline
  2. رنگ
  3. اندازه
  4. قلم
  5. هایلایت
  6. چپ / راست / وسط
  7. فاصله
  8. لینک کردن پست الکترونیک
  9. هایپرلینک URL
  10. لینک کردن موضوع
  11. لینک کردن پست
  12. لیست گلوله ای / لیست پیشرفته
  13. تصاویر
  14. ویدئو ها
  15. کد
  16. کد PHP
  17. کد HTML
  18. نقل قول
  19. توقف تجزیه BB Code
  20. فایل پیوست
  21. align
  22. img
  23. justify
  24. left to right
  25. movie
  26. rtl
  27. sound
  Incorrect BB Code Usage:
  • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
  • [email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

  تو پُر / به صورت کَج Italic / Underline

  برچسب های [i] , [b] و [u] به شما اجازه ایجاد متن با حالت های italic , bold و underlined را میدهد.

   • [b]عبارت[/b]
   • [i]عبارت[/i]
   • [u]عبارت[/u]
   طریقه استفاده
   • [b]این متن bold است[/b]
   • [i]این متن italic است[/i]
   • [u]این متن underlined است[/u]
   مثال طریقه استفاده
   • این متن bold است
   • این متن italic است
   • این متن underlined است
   نمایش مثال در موضوع

  رنگ

  بر چسب [color] اجازه میدهد که رنگ برای متن انتخاب کنید.

  • [color=تنظیم]عبارت[/color]
   طریقه استفاده
  • [color=blue]این متن آبی است[/color]
   مثال طریقه استفاده
  • این متن آبی است
   نمایش مثال در موضوع

  اندازه

  بر چسب [size] اجازه میدهد که اندازه برای متن انتخاب کنید.

  • [size=تنظیم]عبارت[/size]
   طریقه استفاده
  • [size=+2]این متن دو برابر بزرگتر از اندازه معمولی است[/size]
   مثال طریقه استفاده
  • این متن دو برابر بزرگتر از اندازه معمولی است
   نمایش مثال در موضوع

  قلم

  بر چسب [font] اجازه میدهد که قلم برای متن انتخاب کنید.

  • [font=تنظیم]عبارت[/font]
   طریقه استفاده
  • [font=courier]این متن به قلم courier است.[/font]
   مثال طریقه استفاده
  • این متن به قلم courier است.
   نمایش مثال در موضوع

  چپ / راست / وسط

  برچسب های [right] , [left] و [center] اجازه میدهند که تراز دلخواه برای متن خود انتخاب کنید.

   • [left]عبارت[/left]
   • [center]عبارت[/center]
   • [right]عبارت[/right]
   طریقه استفاده
   • [left]این متن در تراز چپ قرار دارد[/left]
   • [center]این متن در تراز وسط قرار دارد[/center]
   • [right]این متن در تراز راست قرار دارد[/right]
   مثال طریقه استفاده
  • این متن در تراز چپ قرار دارد
   این متن در تراز وسط قرار دارد
   این متن در تراز راست قرار دارد
   نمایش مثال در موضوع

  فاصله

  بر چسب [indent] شما را قادر می سازد که برای متن فاصله گذاری کنید.

  • [indent]عبارت[/indent]
   طریقه استفاده
  • [indent]این متن فاصله دار است[/indent]
   مثال طریقه استفاده
  • این متن فاصله دار است
   نمایش مثال در موضوع

  لینک کردن پست الکترونیک

  برچسب [email] به شما اجازه می دهد که پست الکترونیک مورد نظر را لینک کنید. می توانید با انتخاب و اصافه کردن پارامتر دیگری , برای نام گذاری آن استفاده کنید.

  هایپرلینک URL

  برچسب [url] اجازه می دهد که لینک هایی به سایر فایل ها و سایتها بسازید.همچنین با اضافه کردن پارامتری می توانید آن را نام گذاری کنید

   • [url]عبارت[/url]
   • [url=تنظیم]عبارت[/url]
   طریقه استفاده
   • [url]http://golestane.net[/url]
   • [url=http://golestane.net]انجمن گفتگوی گلستانه[/url]
   مثال طریقه استفاده
  • نمایش مثال در موضوع

  لینک کردن موضوع

  برچسب [thread] اجازه می دهد که موضوعی را بوسیله شناسه (شماره) موضوع , لینک کنید. می توانید با در نظر گرفتن پارامتری به موضوع نام هم بدهی

   • [thread]موضوعات[/thread]
   • [thread=موضوعات]عبارت[/thread]
   طریقه استفاده
   • [thread]42918[/thread]
   • [thread=42918]مرا کلیک کن![/thread]
   توجه: لینک این موضوع/ پست فقط برای مثال است و ممکن است در این انجمن وجود نداشته باشد.
   مثال طریقه استفاده
  • نمایش مثال در موضوع

  لینک کردن پست

  برچسب [post] اجازه می دهد که پست مورد نظر خود را بوسیله در نظر گرفتن شناسه (شماره) آن لینک کنید. می توانید یک نام هم برای لینک خود بوسیله تعیین یک پارامتر اختیاری تعیین کنید.

   • [post]پست[/post]
   • [post=پست]عبارت[/post]
   طریقه استفاده
   • [post]269302[/post]
   • [post=269302]مرا کلیک کن![/post]
   توجه: لینک این موضوع/ پست فقط برای مثال است و ممکن است در این انجمن وجود نداشته باشد.
   مثال طریقه استفاده
  • نمایش مثال در موضوع

  لیست گلوله ای

  بر چسب [list] اجازه میدهد که بدون تعیین یک خصیصه , لیست ساده گلوله ای ایجاد کنید. برای گلوله دار کردن هر بخش ( جمله) از برچسب [*] استفاده می شود.

  • [list]عبارت[/list]
   طریقه استفاده
  • [list]
   [*]قلم اول از اقلام لیست
   [*]قلم دوم از اقلام لیست
   [/list]
   مثال طریقه استفاده
   • قلم اول از اقلام لیست
   • قلم دوم از اقلام لیست
   نمایش مثال در موضوع

  لیست پیشرفته

  بر چسب [list] اجازه میدهد که بوسیله تعیین یک خصیصه , لیست پیشرفته ایجاد کنید. این خصیصه مقداری است به این شرح: 1 برای لیست شماره ای , یا A برای لیست بر اساس حروف بزرگ , یا a برای لیست بر اساس حروف کوچک , یا I برای لیست شماره ای بر اساس اعداد لاتین بزرگ , و i برای لیست شماره ای بر اساس اعداد لاتین کوچک

  • [list=تنظیم]عبارت[/list]
   طریقه استفاده
  • [list=1]
   [*]قلم اول از اقلام لیست
   [*]قلم دوم از اقلام لیست
   [/list]

   [list=A]
   [*]قلم اول از اقلام لیست
   [*]قلم دوم از اقلام لیست
   [/list]

   [list=a]
   [*]قلم اول از اقلام لیست
   [*]قلم دوم از اقلام لیست
   [/list]
   مثال طریقه استفاده
   1. قلم اول از اقلام لیست
   2. قلم دوم از اقلام لیست
   1. قلم اول از اقلام لیست
   2. قلم دوم از اقلام لیست
   1. قلم اول از اقلام لیست
   2. قلم دوم از اقلام لیست
   نمایش مثال در موضوع

  تصاویر

  بر چسب [img] اجازه می دهد که تصاویر را در پست های خود جاسازی کنید.همچنین می توانید آن را بوسیله ترکیب با برچسب [url] به سایت مورد نظر خود لینک کنید.

  • [img]عبارت[/img]
   طریقه استفاده
   • [img]http://golestane.net/images/styles/wikivb_icon/statusicon/forum_new-48.png[/img] (لینک نشده است)
   • [url=http://www.example.com] [img]http://golestane.net/images/styles/wikivb_icon/statusicon/forum_new-48.png[/img] [/url] (لینک شده است)
   مثال طریقه استفاده
   • (لینک نشده است)
   • (لینک شده است)
   نمایش مثال در موضوع

  ویدئو ها

  The [video] tag allows you to embed videos from various video services within your posts.

  • [video]عبارت[/video]
   طریقه استفاده
   • [video=youtube;eOUq4Z6R7xI]http://www.youtube.com/watch?v=eOUq4Z6R7xI[/video]
   مثال طریقه استفاده
   نمایش مثال در موضوع

  کد

  برچسب [code] متن شما را در قسمتی مجزا با قلم , رنگ و حالتی ثابت , نمایش می دهد.

  • [code]عبارت[/code]
   طریقه استفاده
  • [code]
   <script type="text/javascript">
   <!--
       alert("Hello world!");
   //-->
   </script>
   [/code]
   مثال طریقه استفاده
  • کد:
   <script type="text/javascript">
   <!--
   	alert("Hello world!");
   //-->
   </script>
   نمایش مثال در موضوع

  کد PHP

  برچسب [php] همانند برچسب [code] عمل می کند باین تفاوت که در نمایش کدهای PHP با هایلایت کردن قسمت هایی از آن هماهنگی ایجاد می کند. هر چند این برچسب برای کدهای PHP طراحی شده اما ممکن است روی زبان های دیگر برنامه نویسی وب نیز درست عمل کند.

  • [php]عبارت[/php]
   طریقه استفاده
  • [php]
   $myvar = 'Hello World!';
   for ($i = 0; \$i < 10; \$i++)
   {
       echo $myvar . "\n";
   }
   [/php]
   مثال طریقه استفاده
  • کد PHP:
   $myvar 'Hello World!';
   for (
   $i 0$i 10$i++)
   {
       echo 
   $myvar "\n";

   نمایش مثال در موضوع

  کد HTML

  بر چسب [html] اجازه میدهد که هماهنگی برای هایلایت کدهای HTML ایجاد کنید.

  • [html]عبارت[/html]
   طریقه استفاده
  • [html]
   <img src="image.gif" alt="image" />
   <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
   [/html]
   مثال طریقه استفاده
  • کد HTML:
   <img src="image.gif" alt="image" />
   <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
   نمایش مثال در موضوع

  نقل قول

  برچسب [quote] اجازه می دهد که متن شخص دیگری را نشانه دار کنید (نقل قول)

   • [quote]نقل قول[/quote]
   • [quote=نام کاربری]عبارت[/quote]
   طریقه استفاده
   • [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
   • [quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
   • [quote=John Doe;445771]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
   مثال طریقه استفاده
   • Lorem ipsum dolor sit amet
   • نقل قول نوشته اصلی توسط John Doe
    Lorem ipsum dolor sit amet
   • نقل قول نوشته اصلی توسط John Doe نمایش پست ها
    Lorem ipsum dolor sit amet
   نمایش مثال در موضوع

  هایلایت

  با برچسب [highlight] می توانید اهمیت متن انتخابی خود را نشان دهید.

  • طریقه استفاده
   [highlight]عبارت[/highlight]
  • مثال طریقه استفاده
   [highlight]این متن هایلایت شده است.[/highlight]
  • نمایش مثال در موضوع
   این متن هایلایت شده است.

  توقف تجزیه BB Code

  برچسب [noparse] اجازه می دهد که از اعمال کد های vB جلوگیری کنید.

  • [noparse][b]عبارت[/b][/noparse]
   طریقه استفاده
  • [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
   مثال طریقه استفاده
  • [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]
   نمایش مثال در موضوع

  فایل پیوست

  بر چسب [attach] اجازه میدهد که فایل پیوست (نظیر عکس) در هر نقطه دلخواه از پست شما نمایش داده شود. از این گزینه می توانید جهت نمایش فایل های پیوستی که قبلا" ضمیمه شده اند در پست های خود استفاده کنید.

  • [attach]فایل پیوست[/attach]
   طریقه استفاده
  • [attach]12345[/attach]
   مثال طریقه استفاده
  • نمایش مثال در موضوع

  align

  چینش متون و سایر عناصر

  • [align=تنظیم]عبارت[/align]
   طریقه استفاده
  • [align=center]test[/align]
   مثال طریقه استفاده
  • test
   نمایش مثال در موضوع

  img

  تصویر

  justify

  justify

  • [justify]عبارت[/justify]
   طریقه استفاده
  • justify
   مثال طریقه استفاده
  • justify
   نمایش مثال در موضوع

  left to right

  نمایش چپ به راست

  • [ltr]عبارت[/ltr]
   طریقه استفاده
  • [ltr]miladworld[/ltr]
   مثال طریقه استفاده
  • miladworld
   نمایش مثال در موضوع

  movie

  movie

  • [movie]عبارت[/movie]
   طریقه استفاده
  • movie
   مثال طریقه استفاده
  • movie
   نمایش مثال در موضوع

  rtl

  • [rtl]عبارت[/rtl]
   طریقه استفاده
  • [rtl]test[/rtl]
   مثال طریقه استفاده
  • test
   نمایش مثال در موضوع

  sound

  sound

  • [sound]عبارت[/sound]
   طریقه استفاده
  • sound
   مثال طریقه استفاده
  • sound
   نمایش مثال در موضوع

  انجمن گفتگوی گلستانه در تلاش است بهترین ها را برای شما به ارمغان بیاورد

  طراحی و انتشار قالب توسط : ویکی وی بی | تبدیل سیستم: M!lad